Liên hệ/đăng ký

  • HOME
  • Liên hệ/đăng ký
Mẫu liên hệ, tư vấn, đăng ký

Họ và tênBắt buộc
Số điện thoại
Địa chỉ emailBắt buộc
Địa chỉ email (dùng để xác nhận)Bắt buộc
SNS (phân loại)
ID SNS/tên người dùng
Nội dung liên hệBắt buộc
Trung tâm Tư vấn Người nước ngoài Hokkaido sử dụng thông tin cá nhân đã được cung cấp từ khách hàng thông qua mẫu ký nhập này nhằm hỗ trợ đối ứng cho những liên hệ yêu cầu từ khách hàng. Tùy vào nội dung liên hệ, có thể chúng tôi sẽ cung cấp cho người thứ ba trong phạm vi nhận thấy cần thiết nên hãy chú ý. Trường hợp không thể cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết, chúng tôi khó có thể hỗ trợ đối ứng nên hãy chú ý. Trường hợp khách hàng có mong muốn xuất trình hay xóa bỏ thông tin cá nhân của bản thân mình thì vui lòng liên hệ cho Trung tâm Tư vấn Người nước ngoài Hokkaido.